Interaktive arbeidsbøker

Her finner du interaktive arbeidsbøker til nedlastinger.

I disse øvingene kan du får rettet din løsning på oppgaven automatisk når du selv ønsker det. Feedbacken du får er individuell og består av en detaljert rapport som viser hva som er gjort riktig og hva som kan forbedres i løsningen din.

Kapittel 1 - Sluttverdiberegninger

Kapittel 3 - Internrenteberegninger

Kapittel 5 - Kontantstrømmen til en investering

Kapittel 8 - Investeringer og skatt

Kapittel 10 - Porteføljeteori

Kapittel 11 - Kapitalverdimodellen og avkastningskrav

Kapittel 13 - Opsjoner

Kapittel 14 - Obligasjoner, risiko og sikring