Velkommen

I denne digitale læringsressurs får man umiddelbar tilbakemelding på spørsmål og øvingsoppgaver tilknyttet de ulike kapitlene. Her kan studentene få tips om hva de eventuelt har gjort feil, og tilgang til fasit når de har behov for det. Alle beregninger utføres i Excel. Studentene bruker dermed det samme verktøyet som praktikerne i arbeidslivet. Modellene studentene utvikler gir et svært godt grunnlag for å foreta gode investerings og finansieringsbeslutninger i framtiden.