Arbeidsbøker

 

Her finner du arbeidsbøker til nedlasting. Disse inneholder øvinger til hvert kapittel.

Dersom du er foreleser og bruker boken på dine kurs: Kontakt gjerne redaktør Wegard Kyoo Bergli for å få tilsendt fasit til arbeidsbøkene.

Kapittel 1 - Sluttverdiberegninger

Kapittel 2 - Nåverdiberegninger

Kapittel 3 - Internrenteberegninger

Kapittel 4 - Effektiv rente på kreditt

Kapittel 5 - Kontantstrømmen til en investering

Kapittel 6 - Lønnsomheten til en investering

Kapittel 7 - Utskiftningskalkyler

Kapittel 8 - Investeringer og skatt

Kapittel 9 - Investeringer og inflasjon

Kapittel 10 - Porteføljeteori

Kapittel 11 - Kapitalverdimodellen og avkastningskrav

Kapittel 12 - Risikoanalyse

Kapittel 13 - Opsjoner

Kapittel 14 - Obligasjoner, risiko og sikring